Hoppa till innehåll

Nytt slutdatum för att få ut ett slutbetyg - 1 juli 2025

På grund av det rådande läget med coronapandemin har regeringen den 2 april 2021 beslutat att flytta fram slutdatum till 1 juli 2025 för att utfärda slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning.
Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021.
Önskar du få ett slutbetyg utfärdat måste du själv ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och/eller begära att ditt slutbetyg utfärdas. Har du frågor eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till någon av studie- och yrkesvägledarna på Solna vuxenutbildning.