Hoppa till innehåll

Nytt slutdatum för att få ut ett slutbetyg - 1 juli 2021

På grund av det rådande läget med coronapandemin har Regeringen den 24 april 2020 beslutat att flytta fram slutdatum till 1 juli 2021 för att utfärda slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning.
Önskar du få ett slutbetyg utfärdat måste dug själv ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att din ymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas. Har du frågor eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till någon av studie- och yrkesvägledarna på Solna vuxenutbildning.