Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

You can specify the phone number of a relative if you wish.
Languages (mandatory)

Hjälp

If you speak multiple languages, specify them below
Reason for immigration (mandatory)

Hjälp

Why did you move to Sweden?

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education?
If you studied at college or university choose option E.
University education

Hjälp

Do you have an university education from you home county? Then choose appropiate field.

Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Reason for studies (mandatory)

Hjälp

Why do you want to study Swedish for immigrants (SFI)?

Goal with your studies (mandatory)

Hjälp

What is your goal with studies in Swedish for immigrants (SFI)?

Professional experience in your home country (mandatory)

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Current occupation (mandatory)

Hjälp

What is your current occupation?

Current employment (mandatory)

Hjälp

What is your current employment? If your are not working, choose "Not working"
Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?


Hjälp

At which school and place would you prefer to study? For more information about the schools, click the link down below.
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Swedish for Immigrants (sfi) is a basic training program for adults in purpose to give basic skills in Swedish language. The program give you opportunities to develop an ability to verbally and in writing communicate in Swedish in everyday life, societal life, working life and education. Tuition is free of charge and the school got all the books you need.

This application form is for those living in Solna. You make your application to the left. After you made the application the school you have chosen will get in touch with you and inform you when to start.

If you have questions about your start, please contact the school.

Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit