Hoppa till innehåll

Övrigt

Får jag läsa om kurser för att höja godkända betyg?

Nej, du får inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i för att höja betyget. För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja godkända betyg anordnas prövningar. Avgiften för prövning är 500kr/kurs. Har du ett icke godkänt betyg från kommunal vuxenutbildning är prövningen kostnadsfri. Avgiften betalas direkt till den skola där du vill göra prövningen. Kontakta någon av våra skolor för mer information och anmälan. På Skolverkets webbplats www.skolverket.se kan du läsa mer om kursmål och betygskriterier för samtliga kurser.

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande: Studietakt 100% - 20 poäng/vecka 75% - 15-19 poäng/vecka 50% - 10-14 poäng/vecka 25% - 5-9 poäng/vecka

Kan jag ansöka efter sista ansökningsdag?

Nej, du kan inte ansöka efter sista ansökningsdag och det finns inga reservplatser. Efter sista ansökningsdag till är du välkommen att söka kurser med senare startdatum. För gymnasiala kurser är sista ansökningsdag 8 veckor före kursstart. För grundläggande kurser är sista ansökningsdag 3 veckor före kursstart.

Kan jag göra andrahandsval av kurser och kurspaket?

Ja, du kan göra andrahandsval genom att rangordna dina val, d v s att du sätter den kurs/kurspaket som du helst vill gå överst, det du väljer i andra hand därefter osv.

Kan jag läsa i Solna om jag bor i en annan kommun?

Om du vill läsa kurser via Solna Vuxenutbildning ska du skriva ut din ansökan och skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt.  Om de kurser du vill ansöka till finns sökbara i din hemkommun ska du i första hand ansöka dit. 

Kostar det något att studera på Solna Vuxenutbildning?

All undervisning inom kommunal vuxenutbildning är gratis. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du själv.

När får jag besked om jag har beviljats sökta kurser?

Antagningsbesked skickas till dig från sökt skola senast 2 veckor före kursstart Om du inte fått någon plats p g a att skolan inte startar kursen måste du själv söka alternativ kurs/skola i webbkatalogen under fliken Kurskatalog och därefter kontakta Studie- och yrkesvägledare på Solna Vuxenutbildning. Om Solna Vuxenutbildning inte beviljar din sökta kurs/utbildning får du ett särskilt besked om detta. Även om du är behörig finns det på gymnasial nivå ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för eller platser på skolan görs ett urval. Den med kort utbildning har företräde framför den med längre utbildning enligt förordningen om vuxenutbildning.

Vem får studera på Solna Vuxenutbildning?

• Du som är folkbokförd i Solna. • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr o m den 1 juli. • Du som är under 20 år och har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis. • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska språket.