Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Nyheter

Sista datum för slutbetyg 2350 poäng!
2020-04-27
NYTT! Regeringen har den 24 april 2020 beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning till den 1 juli 2021.

Har du frågor hur beslutet kan komma att påverka dig eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till någon av studie- och yrkesvägledarna på Solna Vuxenutbildning.

SAMMANFATTANDE KURSDEL
2019-03-25
Den sammanfattande kursdelen för en grundläggande kurs ska ha samma start- och slutdatum som betygsdatumet.

ATT ARBETA MED ISP I ALVIS
2019-03-25
Till vänster om denna ruta i mittenkolumnen finner ni en länk till ett dokument som beskriver hur studie- och yrkesvägledarna på våra skolor ska arbeta med den individuella studieplanen.

CSN förändring
2019-03-25
CSN förändring från 10 juni 2017
Från den 10 juni kräver CSN ett aktivt intygande från skolan att eleven påbörjat sina studier.
Det innebär att utbildningsanordnaren aktivt måste registrera studieförsäkran på varje kurs som kursdeltagaren studerar.

En ny funktion har inrättats i Alvis för detta ändamål. Behörighet att registrera studieförsäkran i Alvis ges till de som har behörighet som ”Administratörer studerande”, ”Vägledare” och ”Lärare”.

Se det nya versionsdokumentet 8.07.2. i Alvis från och med lördag 10/6.


Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Solna Vuxenutbildning, Stadshusgången 2 , 171 86 Solna, Tel. 08-746 10 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit