Hoppa till innehåll

Bifoga betyg!

Dina betyg!

Bifoga alltid dina betyg till ansökan

Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Senast en vecka efter att du har gjort din ansökan måste vi ha ditt betyg. Bifogas inte dina betyg kan du inte bli antagen.
Läs om betyg, examen och intyg på vår webbplats.

Beställa betyg -grundläggande och gymnasiala kurser

Efter avslutade kurser kan du begära ut ditt betyg. Betygen beställer du  via ditt studerandekonto.

Beställa betyg- sfi

Efter avslutad sfi-kurs kan du begära att få ut ditt betyg av Solna vuxenutbildning. Gör din beställning via formuläret här:

Söka till universitet eller högskola

Viktig information hittar du på Solnas webbplats