Hoppa till innehåll

Fastighetstekniker, Lärling

VVS och Fastighet

Klassrum, dag, 1450 poäng

Yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med installation, drift underhåll och service av automatiserade system inom det fastighetstekniska området. Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.
Det här är en lärlingsutbildning, vilket innebär att du tillbringar den största delen av utbildningen på en arbetsplats för att lära dig yrket genom praktiskt arbete.
Du bekostar kurslitteratur själv. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ämnes-/kursplan

VFXAFR

Anmälningskod

VFXAFR-LÄ

Skolform

Gymnasial utbildning

Jämför skolor

Jämför skolor

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3496224

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Antagningsbesked